Küçük ve dar kapsamlı ticari işletmeler için hazırlanan Soft paketi Quick paketinin kısıtlamış versiyonudur.Bu paket ile ön muhasebe işlemlerinizin tamamen bilgisayar ortamında tutulması sağlanmıştır. Böylelikle tüm cari kayıtlarınızı, fatura/irsaliye takiplerinizi, stok, çek-senet ve kasa işlemlerinizi düzenli olarak takip edebilirsiniz.
    Standart ( Cari ekstre, genel borç-alacak dökümü, kasa icmal, stok listeleri, çek-senet listeleri gibi. ) tüm raporları içeren Soft paketinde zaman kazandırıcı her kolaylık düşünülmüştür.

CARİ HESAPLAR STOKLAR FATURA / İRSALİYE KASA
 • Cari Hesap Kartı
 • Stok Kartları
 • Satış Faturası
 • Kasa Kayıtları
 • Cari Hesap Hareketleri
 • Stok Hareketleri
 • Alış Faturası
 • Kasa İcmal Listesi
 • Cari Hareket Ekstresi
 • Stok Ekstresi
 • Satıştan İade Fatura
 • Kasa Tahsilat Makbuzu
 • Genel Borç / Alacak Listesi
 • Envanter
 • Alıştan İade Fatura
 • Kasa Tediye Makbuzu
 • Hareket Kontrol
 • Hareket Kontrol
 • Satış Sevk İrsaliyesi
 • Kasa Tanımlama
 • Kod Değişikliği
 • Kod Değişikliği
 • Alış Sevk İrsaliyesi
 • Hızlı Düzenleme
 • Hızlı Düzenleme
 • Fatura / İrsaliye İcmal Listesi
 • Yaşlandırma Listesi
 • Fiyat Oluşturma
 • K.d.v. Raporu
 • Stok Karlılık Raporu
 • Satış Fatura Parametleri
 • Satılamayan Mallar Listesi
 • Alış Fatura Parametleri
 • İrsaliye Parametleri
 • ÇEKLER SENETLER DEKONT SİSTEM
 • Müşteri Çeki Kartları
 • Müşteri Senet Kartları
 • Havale
 • Sene Sonu Devirler
 • Borç Çeki Kartları
 • Borç Senedi Kartları
 • Virman
 • Dönem İçi Devir
 • Çek Alındı Bordrosu
 • Senet Alındı Bordrosu
 • Genel Gider Dekontu
 • Fatura / İrsaliye Dizaynı
 • Çek Verildi Bordrosu
 • Senet Verildi Bordrosu
 • Karşılıksız Çek Dekontu
 • Alındı / Verildi Bordrosu Dizaynı
 • Tahsile (Takas) Çek Cirosu
 • Senet Listesi
 • Çek Ödenti Dekontu
 • Çek Senet Parametreleri